duminică, 26 octombrie 2014

Citim...

...în ziarul Scînteia:
Comunicat al C.C. al P.C.R.
Cel mai important punct aflat pe agenda discuțiilor dintre Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretar General al C.C. al P.C.R și tovarășul Todor Jivkov, aflat în vizită la București, a fost plata taxei pentru vizionarea programelor Televiziunii Bulgare în Republica Socialistă România.


P.S. Dacă vă e lene să citiți în Wikipedia: Jivkov s-a născut în satul bulgar Pravets într-o familie de țărani de origine română (valahi).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tovarășul le cere celor de la Securitate:
- Aduceți-mi-l pe acela care face toate bancurile cu mine.
I-l aduc.
Ceaușescu:
- De ce faci tu numai bancuri cu mine? Le știu, sunt bune. Dar, să te văd, ia zi și tu un banc fără mine.
Se gandește omul cât se gândește și spune:
- Tovarășa Elena Ceaușescu e însărcinată.
- Nu cu mine, am spus!
- Da' cine-a spus că e cu tine?